ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาด้วย ‘Lazy Innovation’