‘ดิวเวลเนสส์’ เปิดตัวนวัตกรรมระดับโลก ‘Lazy Innovation’