รวมภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม โรงงานผลิตน้ำค้าง DEWellness

EVENT

รวมภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม โรงงานผลิตน้ำค้าง DEWellness

DEWellness-event008-factory-visit-01

DEWellness-event008-factory-visit-02

DEWellness-event008-factory-visit-03

DEWellness-event008-factory-visit-04

DEWellness-event008-factory-visit-05