ภาพบรรยากาศการร่วมงานสมาคมภัตตาคารแห่งประเทศไทย ณ ภัตตาคารมังกรหลวง

EVENT

ภาพบรรยากาศการร่วมงาน Network is Power Party ครั้งที่ 2

โดย สมาคมภัตตาคารแห่งประเทศไทย  ณ ภัตตาคารมังกรหลวง

DEWellness-event009-network-is-power-party-01

DEWellness-event009-network-is-power-party-02

DEWellness-event009-network-is-power-party-03

DEWellness-event009-network-is-power-party-04

DEWellness-event009-network-is-power-party-05

DEWellness-event009-network-is-power-party-06

DEWellness-event009-network-is-power-party-07