ภาวะเลือดพร่อง สุขภาวะแบบ "กึ่งแข็งแรง"

 

"เลือด" ในความหมายของแพทย์แผนจีนคือของเหลวข้นสีแดงที่ "ไหลเวียน" ในหลอดเลือด เมื่อการไหลเวียนดี สุขภาพย่อมดีตาม โดยจะต้องประกอบด้วยเลือดที่ดี คือ สามารถนำพาออกซิเจนและสารอาหารที่ร่างกายต้องการ รวมถึงสามารถช่วยขับถ่ายของเสียที่เกิดจากกระบานการเมทาบอลิซึมต่างๆ ได้ดีเช่นเดียวกัน